Regles de funcionament del Lloguer del local

Preus des de 160€ IVA Incl. (segons nombre de persones)

Horaris

  • Matins de 11:00 a 15:00 (160€)
  • Tardes de 16:30 a 20:30 (160€)
  • Consultar preu per altres horaris.

Si us plau, Contacta amb nosaltres o truca al 93 668 9882 o al 606 793 713 per triar el torn i dia en el que vols fer la teva festa .

Condicions de Lloguer de la Sala

En fer la reserva es demanen 50 € de garantia de compliment que es retornaran a la sortida . L’import total del preu es pagarà en el moment d’entrar el dia de la festa . A més es lliurarà una fotocòpia del DNI. Es podrà allargar la teva festa contractant hores extres per entrar abans o sortir més tard , sempre que no estiguin ja contractades, per 25 €/hora IVA inclòs.

La sala és exclusiva per a tu. Pots portar el teu propi menjar i animació i podràs penjar la teva decoració en els ganxos que hi ha a les parets. Està prohibit enganxar coses a les parets, l’entrada d’animals, l’ús de patinets i de confeti.

Passats 15 minuts de l’hora d’entrada convinguda si no hem rebut cap notícia teva, ens veurem obligats a anul·lar la festa i cobrar l’import lliurat com a garantia en pagament de les despeses de cancel·lació i perjudicis ocasionats. 15 minuts abans que acabi la festa es comprovarà que la sala estigui recollida i ordenada tal com es va lliurar. Cal treure les escombreries i deixar la nevera buida.

Efectuada la comprovació de conformitat es tornarà la garantia i quedarà finalitzada l’ocupació. L’arrendatari serà responsable de la licitud de les activitats realitzades a la sala i jardí, així com de la seguretat de les persones assistents i dels béns existents a la dependència, amb total exoneració de responsabilitat de la propietat de la sala.

La contractació dels serveis suposa l’acceptació de les condicions d’ús i la seva conformitat.